Απασχόληση με καθεστώς μη-εξαρτημένης εργασίας, “ανεξάρτητων εργολάβων” κ.λπ., που εντάσσονται στην αποκαλούμενη “οικονομία gig” (gig economy) και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες