Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) υλοποιεί το Έργο  «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα. Το Έργο εντάσσεται στις δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» και αφορά στην εκπόνηση 9 πιλοτικών / ειδικών Ερευνών με έμφαση σε έρευνες της κινητικότητας, της δυναμικής της τοπικής αγοράς εργασίας και της συνδυαστικής διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα.