Έρευνες

15 Ιουλίου, 2020
«Eπιθετικές ή προωθημένες καινοτομίες» (disruptive innovation) που συνδέονται με έξυπνες πόλεις και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Η έρευνα εστίασε στην εκτίμηση των αναγκών σε μελλοντικές ειδικότητες και δεξιότητες από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και στην προσέγγιση απόκτησης αυτών των δεξιοτήτων του ανθρώπινου […]
7 Σεπτεμβρίου, 2020
H διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Η έρευνα με θέμα: «H διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες», του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, […]
5 Ιουλίου, 2021
Αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας και την οικονομία της φήμης (reputation economy)
Έρευνα σε επεξεργασία
5 Ιουλίου, 2021
Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ΙΟΤ στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Έρευνα σε επεξεργασία
5 Ιουλίου, 2021
Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων διαμοιρασμένης οικονομίας και δραστηριοτήτων peer-to-peer (διομότιμες αγορές) και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Έρευνα σε επεξεργασία
5 Ιουλίου, 2021
Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας
Έρευνα σε επεξεργασία
5 Ιουλίου, 2021
Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του σύγχρονου on-line-marketing και των εφαρμογών internet analytics κ.λπ.
Έρευνα σε επεξεργασία
5 Ιουλίου, 2021
«Ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας» (Digitalization on the Labour Market) και επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Έρευνα σε επεξεργασία
5 Ιουλίου, 2021
Απασχόληση με καθεστώς μη-εξαρτημένης εργασίας, “ανεξάρτητων εργολάβων” κ.λπ., που εντάσσονται στην αποκαλούμενη “οικονομία gig” (gig economy) και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Έρευνα σε επεξεργία
My account