29 Ιουνίου, 2020
«Eπιθετικές ή προωθημένες καινοτομίες» (disruptive innovation) που συνδέονται με έξυπνες πόλεις και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Η Έρευνα με θέμα: «Επιθετικές ή προωθημένες καινοτομίες» (disruptive innovation) που συνδέονται με έξυπνες πόλεις και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες, πραγματοποιήθηκε […]
30 Σεπτεμβρίου, 2020
H διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Η έρευνα με θέμα: «H διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες», του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, […]
30 Οκτωβρίου, 2020
Αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας και την οικονομία της φήμης (reputation economy)
Η 3η Ειδική έρευνα με θέμα την «Αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας και την οικονομία της φήμης (reputation economy)» του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της […]
15 Δεκεμβρίου, 2020
Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ΙΟΤ στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Η 4η Ειδική έρευνα με θέμα την «Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ΙΟΤ στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες» του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών […]
29 Ιανουαρίου, 2021
Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων διαμοιρασμένης οικονομίας και δραστηριοτήτων peer-to-peer (διομότιμες αγορές) και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Η 5η Ειδική έρευνα με θέμα την «Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων διαμοιρασμένης οικονομίας και δραστηριοτήτων peer-to-peer (διομότιμες αγορές) και τις επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες […]
15 Μαρτίου, 2021
Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας
Η 6η Ειδική έρευνα με θέμα την «Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας» του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της […]
7 Μαΐου, 2021
Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του σύγχρονου on-line-marketing και των εφαρμογών internet analytics κ.λπ.
Η 7η Ειδική έρευνα με θέμα την «Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του σύγχρονου on–line–marketing και των εφαρμογών internet analytics» του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της […]
15 Ιουνίου, 2021
«Ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας» (Digitalization on the Labour Market) και επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
8η Ειδική έρευνα με θέμα την «Ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας» (Digitalization on the Labour Market) και επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες» του Έργου […]
30 Ιουλίου, 2021
Απασχόληση με καθεστώς μη-εξαρτημένης εργασίας, “ανεξάρτητων εργολάβων” κ.λπ., που εντάσσονται στην αποκαλούμενη “οικονομία gig” (gig economy) και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες
Η 9η Ειδική έρευνα με θέμα την «Απασχόληση με καθεστώς μη-εξαρτημένης εργασίας (λ.χ. αυτοαπασχολούμενοι, κάτοχοι πολλαπλών θέσεων εργασίας, εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης κ.λπ.), την απασχόληση « ανεξάρτητων […]