Ανακοινώσεις

15 Ιουνίου, 2020
1ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με επιτυχία ξεκίνησε και συνεχίζεται το Έργο «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας […]
15 Ιουλίου, 2020
2ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία υλοποιήθηκε η έρευνα με θέμα: «Επιθετικές ή προωθημένες καινοτομίες» (disruptive innovation) που συνδέονται με έξυπνες πόλεις και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε […]
7 Σεπτεμβρίου, 2020
3ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε η έρευνα με θέμα: «H διεύρυνση των ψηφιακών συναλλαγών και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες», του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της […]
28 Απριλίου, 2022
4ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υλοποιήθηκε η έρευνα με θέμα: «Αξιοποίηση της βιωματικής εμπειρίας και την οικονομία της φήμης (reputation economy)», του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και […]
28 Απριλίου, 2022
5ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα» […]
28 Απριλίου, 2022
6ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία υλοποιήθηκε η έρευνα με θέμα: «Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων διαμοιρασμένης οικονομίας και δραστηριοτήτων peer-to-peer (διομότιμες αγορές) και οι επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες […]
28 Απριλίου, 2022
7ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα» ολοκληρώθηκε […]
28 Απριλίου, 2022
8ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία υλοποιήθηκε η έρευνα με θέμα «Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του σύγχρονου on-line-marketing και των εφαρμογών internet analytics κ.λπ.», του Έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, […]
28 Απριλίου, 2022
9ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε η έρευνα με θέμα «Ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας» (Digitalization on the Labour Market) και επιπτώσεις στις δεξιότητες ανέργων ή σε νέες ειδικότητες», του Έργου «Πιλοτικές […]
My account